Otwarte szkolenia terapeutyczne

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy).

Ilość wolnych miejsc: 2
Data szkolenia: 15.12.2018

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej.

Ilość wolnych miejsc: 2
Data szkolenia: 21.12.2018

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi - diagnoza i terapia.

Ilość wolnych miejsc: 4
Data szkolenia: 14.12.2018

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości wg. DSM-5 SCID-5-PD

Ilość wolnych miejsc: 5
Data szkolenia: 05.10.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Zespół Aspergera, zespół Retta, zaburzenia hiperkinetyczne - diagnoza i terapia

Ilość wolnych miejsc: 6
Data szkolenia: 27.04.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - XVII edycja - wiosna 2019

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 16.02.2019 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 18.05.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej - V edycja - jesień 2019

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 13.10.2019 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży - zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania dyssocjalne, zachowania agresywne.

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 18.01.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 01.02.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacji śmierci i żałoby

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 22.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Mediacji - XIX edycja - wiosna 2019

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 02.03.2019 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Terapii Rodzin - XXIV edycja - jesień 2019

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 05.10.2019 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Terapii Par - III edycja - jesień 2019

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 12.10.2019 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu - diagnoza i pomoc psychologiczna

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 11.01.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat.

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 26.01.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży.

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 02.02.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI-II Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości - zastosowanie i interpretacja.

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 02.03.2019, 03.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Interwencja kryzysowa w kryzysie suicydalnym u osób dorosłych

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 08.02.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego. Opiniowanie sądowe.

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 05.04.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Wzmocniona terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania - CBT-E.

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 11.05.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 12.01.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Treningu i Terapii Grupowej - X edycja - jesień 2019

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 17.10.2019 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Psychologii Sądowej- XIX edycja - wiosna 2019

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 02.03.2019 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Zaburzenia więzi u dzieci. RAD- diagnoza, terapia i wsparcie psychologiczne

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 09.02.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Zaburzenia depresyjne, zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży - diagnoza i interwencje terapeutyczne

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 25.01.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 21.06.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Samouszkodzenia - diagnoza i terapia.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 15.02.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 16.02.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 12.04.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia CBT zaburzeń osobowości

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 17.05.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 01.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia CBT dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 19.01.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach, przemocy seksualnej

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 08.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia poznawczo-behawioralna pary z problemem zaburzeń seksualnych

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 15.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 16.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego - diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna CBT

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 23.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Metody pomiaru rozwoju intelektualnego u osób dorosłych- Test Matryc Ravena TMS-R, Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 29.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia systemowa rodzin - praca z rodziną dysfunkcyjną

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 13.04.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Zaburzenia osobowości - diagnoza i terapia

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 06.04.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 26.04.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 04.05.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Praca terapeutyczna z osobą chorą na Alzheimera i jej rodziną

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 10.05.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną. Zastosowanie Kwestionariusza CDI 2.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 24.05.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i terapia CBT zaburzeń afektywnych- depresja , mania.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 25.05.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. ASRS - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 01.06.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi - trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 31.05.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia CBT zaburzeń depresyjno-lękowych

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 14.06.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Conners 3- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 15.06.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Rozwód, rozpad rodziny i strata - pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 29.06.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. CUIDA- Zestaw Kwestionariuszy do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 22.06.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia schematu

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 30.03.2019

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Interwencji Kryzysowej - XXIV edycja - jesień 2019

Ilość wolnych miejsc: 12
Data szkolenia: 05.10.2019 następne

Więcej

Opinie uczestników
 • Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Otrzymałam praktyczne narządzia do pracy terapeutycznej.
  Agnieszka Tokarz
 • Polecam ! Najważniejsze dla mnie było to, że szkolenie prowadziła osoba, która na co dzień zajmuje się pracą terapeutyczną. Oprócz warsztatu otrzymałam także skrypt z wiedzą teoretyczną. Dziękuję !
  Monika Skrzelska
 • Byłam uczestnikiem Studium Asystenta Rodziny. Zajęcia przemyslane i aktywizujące uczestników. Miejsce szkolenia sympatyczne. Polecam DCP na szkolenia.
  Jolanta Wnukowska
 • Ukończyłam Studium Terapii Rodzin. Jestem bardzo zadowolona z wiedzy, którą zdobyłam. Wysoki poziom. Wykładowcy byli kompetentni, dzielili się swoimi doświadczeniami.
  Wiesława Głuchowska
Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Jesteśmy członkiem:

PIFS