Otwarte szkolenia terapeutyczne

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej - VII edycja - jesień 2021

Ilość wolnych miejsc: 3
Data szkolenia: 23.10.2021 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Praca terapeutyczna z dzieckiem i nastolatkiem po doświadczeniach traumatycznych. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 3
Data szkolenia: 01.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości wg.DSM-5 SCID-5-PD. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 4
Data szkolenia: 22.05.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 4
Data szkolenia: 11.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia systemowa rodzin. Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 4
Data szkolenia: 14.05.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i terapia ekspresywna u adolescentów. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 4
Data szkolenia: 08.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia zaburzeń osobowości CBT z elementami terapii schematów (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 5
Data szkolenia: 28.05.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia CBT zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 5
Data szkolenia: 22.05.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Terapii Par - V edycja - Jesień 2021

Ilość wolnych miejsc: 6
Data szkolenia: 09.10.2021 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Psychologii Sądowej - XXIV edycja - Jesień 2021

Ilość wolnych miejsc: 6
Data szkolenia: 16.10.2021 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia Dialektyczno-Behawioralna DBT - warsztat i praktyka. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 6
Data szkolenia: 21.05.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS 2 Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 25.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Interwencji Kryzysowej - XXVI edycja - jesień 2021

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 02.10.2021 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Przemoc w rodzinie - terapia osób doświadczających przemoc i osób stosujących przemoc. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 21.05.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI-II Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości - zastosowanie i interpretacja. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 11.06.2021, 12.06.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. ASRS - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 18.06.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Pacjent w kryzysie suicydalnym - interwencja kryzysowa w praktyce. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 17.07.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Zaburzenia osobowości narcystycznej - diagnoza i terapia. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 03.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Pacjent w kryzysie - interwencja kryzysowa w praktyce. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 17.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Zaburzenia ze spektrum autyzmu wg DSM-V - diagnoza i terapia. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 16.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego PTSD. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 7
Data szkolenia: 24.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Terapii Rodzin - XXVI edycja - Jesień 2021

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 16.10.2021 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Mutyzm wybiórczy u dzieci - diagnoza i terapia. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 15.05.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 11.12.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu - diagnoza i pomoc psychologiczna. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 12.06.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia systemowa rodzin po doświadczeniu traumy, straty, żałoby. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 25.06.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia akceptacji i zaangażowania w poradni i szkolnej i szkolnej codzienności. Jak trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej może wspomóc leczenie i zdrowy rozój dzieci i młodzieży. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 26.06.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 02.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Samobójstwa i samouszkodzenia - diagnoza, interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 24.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego ASD/ PTSD (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 8
Data szkolenia: 10.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Mediacji - XXIII edycja - Jesień 2021

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 16.10.2021 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Pacjent doświadczający kryzysu utraty i żałoby - interwencja kryzysowa w praktyce. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 19.11.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi - trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 17.12.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza psychologiczna małych dzieci.

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 04.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza u adolescentów - norma i patologia okresu adolescencji. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 10.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 09.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 17.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Trening zaawansowanych umiejętności ACT - metafory w praktyce psychoterapeutycznej. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 9
Data szkolenia: 30.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. CUIDA- Zestaw Kwestionariuszy do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 26.06.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI-II Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości - zastosowanie i interpretacja. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 17.12.2021, 18.12.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości wg.DSM-5 SCID-5-PD. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 06.11.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Systemowa terapia rodzin z problemem przemocy. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 03.12.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Systemowa terapia rodzin z problemem przemocy. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 02.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Narzędzia diagnozy psychologicznej rodziny. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 23.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej.

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 15.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Diagnoza i przesłuchanie małoletniej ofiary wykorzystania seksualnego. Opiniowanie sądowe. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 22.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Zachowania ryzykowne u dzieci i młodzieży - interwencja kryzysowa w praktyce. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 30.10.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia par z zaburzeniami seksualnymi. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 10
Data szkolenia: 18.09.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - XXI edycja - Jesień 2021

Ilość wolnych miejsc: 11
Data szkolenia: 09.10.2021 następne

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT z Terapią Schematów w pracy z zaburzeniami osobowości. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 11
Data szkolenia: 20.11.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Praca z realnym cierpieniem. Trzy sposoby pracy w obszarze otwartości na doświadczanie i stymulowania procesu akceptacji w praktyce psychoterapeutycznej. Trening Zaawansowanych Umiejętności ACT.(szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 11
Data szkolenia: 27.11.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Pacjent w kryzysie suicydalnym - interwencja kryzysowa w praktyce. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 11
Data szkolenia: 11.12.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia schematów (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 11
Data szkolenia: 23.07.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia Dialektyczno-Behawioralna DBT - warsztat i praktyka. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 12
Data szkolenia: 26.11.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 13
Data szkolenia: 26.11.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą - techniki i narzędzia terapeutyczne. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 13
Data szkolenia: 03.07.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 13
Data szkolenia: 10.07.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia systemowa rodzin - zaburzenia i trudności dzieci i młodzieży. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 14
Data szkolenia: 12.12.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia CBT schizofrenii. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 14
Data szkolenia: 27.08.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia schematów. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 15
Data szkolenia: 17.12.2021

Więcej

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Terapia schematów w pracy z pacjentem z zaburzeniem osobowości borderline. (szkolenie online)

Ilość wolnych miejsc: 19
Data szkolenia: 19.11.2021

Więcej

Opinie uczestników
 • Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Otrzymałam praktyczne narządzia do pracy terapeutycznej.
  Agnieszka Tokarz
 • Polecam ! Najważniejsze dla mnie było to, że szkolenie prowadziła osoba, która na co dzień zajmuje się pracą terapeutyczną. Oprócz warsztatu otrzymałam także skrypt z wiedzą teoretyczną. Dziękuję !
  Monika Skrzelska
 • Byłam uczestnikiem Studium Asystenta Rodziny. Zajęcia przemyslane i aktywizujące uczestników. Miejsce szkolenia sympatyczne. Polecam DCP na szkolenia.
  Jolanta Wnukowska
 • Ukończyłam Studium Terapii Rodzin. Jestem bardzo zadowolona z wiedzy, którą zdobyłam. Wysoki poziom. Wykładowcy byli kompetentni, dzielili się swoimi doświadczeniami.
  Wiesława Głuchowska
Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Jesteśmy członkiem:

PIFS