Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  • Od 4 maja 2019 roku udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy jest bezpłatne.
  • Bezpłatnie dokumentacja medyczna zostanie udostępnienia wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (ale już nie osobie upoważnionej przez pacjenta) za okazaniem dowodu tożsamości.

Kto może złożyć zamówienie na dokumentację medyczną:

  • Pacjent
  • Osoba upoważniona przez Pacjenta
  • Przedstawiciel ustawowy Pacjenta (rodzic lub opiekun prawny)
  • W razie śmierci Pacjenta – osoba bliska zmarłego Pacjenta

Zamówienie może być złożone:

  • Osobiście - składając zapotrzebowanie na dokumentację. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki w godzinach pracy rejestracji.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji

  • Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji wynosi do 10 dni roboczych.

Koszty

  • Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,38 zł netto

 

Podstawa prawna:                                                                                                   

*Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849).

-----------------------------------------------------------------------

Pobierz dokumenty:

Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej 

Upoważnienie jednorazowe do wydania dokumentacji medycznej 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności tej strony.

Masz pytania?
Porozmawiaj z konsultantem...