Anoreksja i Bulimia - terapia grupowa !

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na terapię grupową zaburzeń odżywiania. 

Terminy terapii: Grupa terapeutyczna ma charakter otwarty, tzn. że możliwe jest przyjmowanie uczestników do grupy na każdym etapie jej trwania. Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz. 18.00 do godz. 20.00. 

Adresaci terapii: Adresatami grupy terapeutycznej są osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania: anoreksję, bulimię, kompulsywne objadanie się. 

Info dot zaburzeń odżywiania: Wśród zaburzeń odżywiania wymienia się m.in.: jadłowstręt psychiczny (anoreksję), żarłoczność psychiczną (bulimię), czy kompulsywne objadanie się. Trudnością osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania nie jest tylko i wyłącznie racjonalne odżywianie i dieta. Problemy emocjonalne osób z zaburzeniami odżywiania dotyczą zazwyczaj trudności w zakresie separacji / indywiduacji od rodziców, ustalania granic, budowania autonomii, trudności w relacjach rodzinnych i interpersonalnych, deficytów emocjonalnych, braku samoakceptacji własnej osoby, własnego ciała lub płci, trudności w uświadomieniu sobie i ekspresji negatywnych emocji, trudności w przyjmowaniu wsparcia emocjonalnego. Czasami zaburzenie odżywiania wiąże się także z innymi problemami, jak urazy emocjonalne związane z przemocą w rodzinie, uzależnieniami, czy nadużyciami seksualnymi w przeszłości. Dzięki udziałowi w grupie terapeutycznej poznasz: - źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania - cechy i tendencje osób z zaburzeniami odżywiania do uwzględnienia w pracy terapeutycznej (niskie poczucie własnej wartości, nierealistyczne oczekiwania wobec siebie, głęboka potrzebę tłumienia prawdziwej siebie, życie za maską, nadmierne i nieracjonalne poczucie odpowiedzialności i poczucie winy, ambiwalentne emocje w stosunku do rodziców, deficyty emocjonalne, negatywne schematy myślenia itp.) - ćwiczenia na obiektywne obserwowanie siebie - ćwiczenia na rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego - ćwiczenia na odczuwanie siebie, rozróżniania sygnałów z ciała, - własne emocje i potrzeby, oraz nauczysz się je wyrażać, - własne granice i zbudujesz swoją autonomię, - jak budować relacje z otoczeniem i usprawnić komunikację, - jak radzić sobie z nawrotami choroby, - jakie zmiany wprowadzić we własne schematy myślenia, - jak zdrowo się odżywiać, - jak się samorealizować i być szczęśliwą osobą, - jak żyć i nie koncentrować się tylko na jedzeniu. 

Cel terapii: Celem terapii jest poprawa funkcjonowania oraz nabycie umiejętności lepszego radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami, poprzez systematyczny wgląd w ich przyczyny. Warunki uczestnictwa w terapii: Warunkiem uczestnictwa w terapii grupowej jest konsultacja indywidualna z osobą prowadzącą grupę celem diagnozy zaburzeń odżywiania i określenia najlepszej formy terapii dla uczestnika grupy. 

Cena: Koszt jednorazowej indywidualnej konsultacji psychologicznej (przed rozpoczęciem grupy) to 60 zł. Koszt 1 sesji grupy terapeutycznej (2 h) to 60 zł. Opłata za grupę wnoszona będzie z góry za 1 miesiąc (4 spotkania - 240 zł). 

Szczegółowe informacje i zapisy: 
Rejestracja Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii
ul. Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wrocław
tel. +48 71 332 36 70 
e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

W dniu dzisiejszym pracujemy
jeszcze:

0 godz. 0 min. 0 sek.

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii