Poniżej przedstawiamy wybrane referencje Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii:

Lp. Skan Zamawiający Temat szkolenia Data szkolenia
    az za az za az za
1 DOPS Wrocław Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele) 18.10.2019, 19.10.2019
2 Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Łodzi Metody dialogu motywującego 09.01.2019
3 Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Łodzi Uzależnienie od seksu 08.01.2019
4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją dzieci i młodzieży 17.12.2018, 21.12.2018
5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą 07.12.2018, 10.12.2018
6 DOPS Wrocław Jak skutecznie budować system wspierania rodziny 22.10.2018
7 DOPS Wrocław Praca z rodziną z problemem przemocy 28.09.2018, 01.10.2018, 08.10.2018, 09.10.2018
8 DOPS Wrocław Rozmowa z dziećmi w czasie przeprowadzanych kontroli 29.07.2018
9 DOPS Wrocław Diagnozowanie oraz postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka 09.07.2018, 10.07.2018
10 DOPS Wrocław Uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień 06.07.2018, 13.07.2018
11 DOPS Wrocław Wypalenie zawodowe - etiologia, skutki, metody przeciwdziałania 25.06.2018
12 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawa Warsztaty dla osób kontrolujących realizacje zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 21.06.2018
13 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Zagadnienia więzi i przywiązania 23.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018, 13.06.2018, 12.06.2018, 11.06.2018
14 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Prawne i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego 23.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018
15 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Analiza wytworów dziecka/ucznia w konteście diagnozy pedagogicznej 19.05.2018
16 Zespół Szkół Logistycznych Wrocław Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną 18.05.2018
17 DOPS Wrocław Zastosowanie narzędzi diagnostycznych w diagnozie rodziny 16.05.2018, 17.05.2018, 04.06.2018, 05.06.2018
18 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci 08.05.2018, 09.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018
19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Jak postępować z dzieckiem z zaburzoną więzią oraz zrozumieć dziecko po traumie 23.04.2018, 24.04.2018, 25.04.2018
20 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Jak rozwiązywać konflikty w zespole 20.04.2018
21 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Superwizja wsparcia jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 17.04.2018, 18.04.2018, 24.04.2018, 25.04.2018
22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Umiejętność stawiania granic –egzekwowanie zasad, konsekwencja postępowania 28.03.2018, 29.03.2018, 30.03.2018
23 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku Białej Metody diagnostyczne ASDS i IDS w kontekście diagnozy zespołu Aspergera 25.11.2017
24 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Praca z rodziną w ujęciu systemowym 25.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017, 20.11.2017, 21.11.2017, 22.11.2017
25 Lexbridge Wrocław Specjalistyczne szkolenie dla Działu Sądowego- Umiejętność podejścia klienta po traumie 28.07.2017, 30.07.2017, 14.07.2016
Elementy 1-25 z 254 << < [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] ... [ 10 ] [ 11 ] > >>
Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Jesteśmy członkiem:

PIFS