Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania z zakresu: Psycholog
1. Czy psycholog przyjmuje na NFZ? rozwiń
Nie, wszystkie wizyty są odpłatne. Wizyty w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. Ile trwa konsultacja? rozwiń
Konsultacja psychologiczna ze specjalistą w ramach jednorazowego spotkania trwa godzinę czasu.
3. Jak wygląda terapia u psychologa? rozwiń
Forma psychoterapii jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Częstotliwość spotkań terapeutycznych zwykle ustala się na 1 raz w tygodniu lub inaczej w zależności od typu problem, sytuacji życiowej pacjenta. Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą rozpoczyna się od konsultacji poświęconych wstępnej diagnozie zgłaszanych trudności oraz określeniu możliwości pracy nad nimi. W trakcie pierwszego spotkania (lub czasem kilku pierwszych wizyt) psychoterapeuta zawiera z pacjentem tak zwany kontrakt terapeutyczny. Kontrakt terapeutyczny stanowi o uzgodnionych przez terapeutę i pacjenta warunkach prowadzenia terapii. Pacjent deklaruje poprzez zawarcie kontraktu, że będzie dążył do zmiany, określona zostaje istota problem, cel terapii, oraz częstostliwość wizyt, czasami z gory określona ilość spotkań terapeutycznych, zasady umawiania i odwoływania wizyt, formy kontaktu z psychoterapeutą i warunki płatności za terapię. Kolejne sesje terapeutyczne służą realizacji określonych celów terapii, terapia kończy się podsumowaniem pracy terapeutycznej, ocenia osiągniętych celów, czasem przygotowaniem pacjenta, jak miałby radzić sobie w sytuacji ryzyka powrotu trudności. Skuteczność podejmowanej terapii w dużej mierze zależy od właściwej diagnozy problem, dookreślonego celu terapii, konsekwentenemu trzymaniu się ustaleń zawartych w kontrakcie terapeutycznym i systematycznie podejmowanych sesji terapeutycznych.
4. Czy klient ma przyjść sam, z rodziną, dzieckiem, partnerem od razu, czy na kolejna wizytę? rozwiń
Jest to zależne od rodzaju terapii, jaką podejmuje pacjent. Na terapię indywidualną klient przychodzi sam, na terapię pary razem z partnerem, na terapię rodzinną wraz ze wszystkimi członkami rodziny. Kiedy problem dotyczy dziecka, młodzieży również pierwsza konsultacja psychologiczna odbywa się razem z rodzicami, o przebiegu kolejnych spotkań decyduje psycholog prowadzący. Czasem na pierwsze spotkanie z psychologiem zgłasza się osoba indywidualnie, ale często w zależności od zgłaszanego problemu terapeuta ukierunkowuje, czy też zaleca jak forma terapii byłaby najkorzystniejsza dla klienta, np. terapia rodzinna, lub pary.
5. Czy w DCP są specjaliści od uzależnień, terapii rodzin, par i dzieci? rozwiń
W DCP przyjmują specjaliści zajmujący się pracą w różnych obszarach problemowych w ramach psychoterapii indywidualnej, terapii grupowej, rodzinnej czy małżeńskiej. Terapię dzieci i młodzieży prowadzą specjaliści z zakresu psychoterapii dzieci, pracujący w nurtach: poznawczo-behawioralnym, systemowym i psychodynamicznym. Rodziny zapraszamy na terapię prowadzoną przez specjalistów pracy z rodziną prowadzących terapię rodzinną w nurcie systemowym. Osoby z problemem uzależnienia, współuzależnienia, jak również DDA kierujemy na terapię do certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień.
6. Czy DCP prowadzi grupy terapeutyczne? rozwiń
DCP prowadzi grupy terapeutyczne kierowane do osób dorosłych oraz adolescentów. Specjalizujemy się w terapii grupowej zaburzeń odżywiania, terapii grupowej zaburzeń lękowych, terapii grupowej dla DDA, terapii grupowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lekowymi, z zaburzeniami zachowania i emocji. W ramach treningów grupowych prowadzone są także zajęcia relaksacyjne, oraz inne warsztaty rozwojowo- terapeutyczne. Program terapii grupowych trwa minimum rok, spotkania odbywają się raz na tydzień, a nabór do grup terapeutycznych ogłaszany jest zawsze jesienią (po okresie wakacyjnym). W trakcie naboru na terapię grupową przyszli uczestnicy odbywają jednorazową konsultację ze specjalistą prowadzącym terapię grupową.
7. Czy DCP wystawia opinie na potrzeby sądu? rozwiń
W DCP pracują biegli psycholodzy i seksuolodzy, którzy na zlecenia zajmują się opiniowaniem sądowym. Od kilku lat współpracujemy z sądami, prokuraturami na terenie Dolnego Śląska i województw ościennych, diagnozując i opiniując dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Doświadczona i wykwalifikowana kadra biegłych sądowych ma do dyspozycji jedną z najlepiej wyposażonych w metody i narzędzia diagnostyczne Pracownię Testów Psychologicznych przy DCP. Specjalizujemy się w opiniowaniu w sprawach karnych i dla sądów rodzinnych.
8. Jakie uprawnienia mają specjaliści / w jakich nurtach pracują? rozwiń
W DCP przyjmują certyfikowani specjaliści: psycholodzy, seksuolodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień. Specjaliści pracują w nurtach: systemowym, poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, Gestalt, krótkoterminowa terapia Eriksonowska. Nasi specjaliści psychoterapii pracują w zespole terapeutycznym, podejmując konsultacje z innymi specjalistami np. psychiatrami osób dorosłych, psychiatrami dzieci i młodzieży. Dbając o wysoką jakość oferowanych usług terapeutycznych oferowaną naszym klientom przestrzegamy standardów usług w zakresie usług psychologicznych i psychiatrycznych ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy specjalista psychoterapii regularnie odbywa sesje superwizyjne indywidualne w ramach nurtu terapeutycznego w którym praktykuje, a ponad to odbywa regularne superwizje zespołowe organizowane w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Nasz zespół specjalistów jest zobligowany do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji i dlatego podlega ciągłemu kształceniu w ramach specjalistycznych kursów, szkoleń podyplomowych, konferencji i seminariów.
9. Na czym polega diagnostyka psychologiczna, co daje? rozwiń
Pracownia Testów Psychologicznych przy Dolnośląskim Centrum Psychoterapii jest najlepiej wyposażoną pracownią testów w województwie dolnośląskim. Oferuje naszym pacjentom kilkaset testów, metod i narzędzi pomiaru psychologicznego mających zastosowanie w diagnozie na potrzeby terapii i leczenia, doradztwa zawodowego, procesów rekrutacyjnych w specjalistycznych branżach (np. służby mundurowe), opiniowania na potrzeby oświaty i sądownictwa.

DCP oferuje w ramach diagnostyki psychologicznej oferuje następującegrupy badań:
• Diagnostyka psychologiczna - Badania Osobowości
• Diagnostyka psychologiczna - Badania ilorazu inteligencji
• Diagnostyka psychologiczna - Testy neuropsychologiczne
• Diagnostyka psychologiczna - Testy predyspozycji zawodowych
• Pełna diagnostyka psychologiczna (osobowość + inteligencja).

W zależności od specyfiki badania psycholog dobiera odpowiednie metody, testy psychologiczne. Po badaniu pacjent otrzymuje pisemną diagnozę zawierającą opis badanych zmiennych psychologicznych, a także wskazówki do dalszej pracy. Badania psychologiczne wykonujemy na zlecenia indywidualne klientów, zlecenia instytucji (szkół, poradni, RODK, sądów, zakładów pracy), oraz na potrzeby prowadzonego leczenia przez innych specjalistów np. lekarza psychiatry, czy neurologa.
10. Czy psycholog przyjeżdża do domu? rozwiń
Nie, psycholog przyjmuje w siedzibie DCP.
11. Czy do psychologa w DCP chodzą tylko osoby dorosłe, czy dzieci również? rozwiń
Psycholodzy świadczący swoje usługi terapeutyczne w DCP przyjmują zarówno, dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe, seniorów. Diagnozę i terapię dzieci i młodzieży prowadzą wykwalifikowani specjaliści terapii dzieci i młodzieży współpracujący z innymi specjalistami w zakresie kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie np. psychiatrami dziecięcymi, logopedami, neurologami, pediatrami itd.
12. Z jakimi trudnościami zgłaszają się rodzice dzieci i młodzieży do psychologa w DCP? rozwiń
Nasi specjaliści diagnozują i prowadza psychoterapię w zakresie następujących trudności:
- upośledzenie umysłowe
- całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Retta, zespół Aspergera)
- zaburzeń zachowania i emocji wieku dziecięcego (lęk separacyjny, społeczny, fobie, tiki, moczenie mimowolne, zanieczyszczanie kałem, jąkanie, stereotypie ruchowe, zaburzenia odżywiania)
- zaburzenia funkcjonowania społecznego
- zaburzeń rozwoju mowy i języka
- zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych
- zaburzeń rozwoju funkcji motorycznych
- zaburzeń hiperkinetycznych
- zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
- zaburzeń afektywnych
- zaburzeń psychotycznych
- uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
- zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych
- zaburzeń odżywiania.

Psycholog dziecięcy bada, czy zachowanie dziecka i jego poziom rozwoju wykazują nieprawidłowości, oraz określa w jakim stopniu zostały one zdeterminowane organicznie, a w jakim psychologicznie poprzez czynniki sytuacyjne. Psycholog dziecięcy określa możliwości rozwojowe dziecka, oraz środki i metody w celu kompensacji deficytów rozwojowych, zlikwidowania zaburzeń, wspierania rozwoju dziecka. W trakcie pierwszej wizyty psycholog przeprowadza także pogłębiony wywiad z rodzicami, który ma na celu:
- ustalenie aktualnych trudności dziecka
- uzyskanie informacji o rozwoju dziecka i przebytych chorobach
- ustalenie struktury rodziny i uzyskanie obrazu funkcjonowania rodziny.

Masz pytanie? Zapytaj!

Twoje imię
Twój adres e-mail
Twoje pytanie

W dniu dzisiejszym pracujemy
jeszcze:

0 godz. 0 min. 0 sek.

Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii