• O testach

  Testami określa się standaryzowane metody określania cech osoby – cech osobowości, inteligencji, indywidualnych zdolności, samooceny, motywacji, sposobów komunikowania się z ludźmi itp. Oddzielną grupę stanowią testy neuropsychologiczne pomagające diagnozować choroby organiczne ośrodkowego układu nerwowego. W naszej pracowni posiadamy zatem m.in.:

  - testy mierzące inteligencję i procesy poznawcze (m. in. WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci. Wersja zmodyfikowana, WAIS-R(PL) Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych. Wersja zmodyfikowana, Test Matryc Ravena (wersje: standard, kolorowa, dla zaawansowanych), FROSTIG - Test rozwoju Percepcji Wzrokowej itp.),

 • - testy służące do pomiaru osobowości i temperamentu (EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysenca, NEO-FFI- Kwestionariusz Osobowości NEO-FFI, FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu, PTS - Kwestionariusz Temperamentu PTS, KKS- Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, INTE- Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, STAI (ISCL)- Inwentarz Stanu i Cechy Lęku itp.)

  - testy przydatne w psychologii zdrowia, pracy, testy neuropsychologiczne (np. BENTON - Test Pamięci Wzrokowej, BENDER - Wzrokowo-Motoryczny, DUM, GSES, SEG, SWLS itp.).

  Zastosowanie testów psychologicznych, wywiadu psychologicznego oraz obserwacji służy do dokonania diagnozy psychologicznej dokonywanej przez psychologa – diagnostyka. W Pracowni Testów Psychologicznych Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii diagnozą psychologiczną zajmują się tylko psycholodzy posiadający wieloletnie doświadczenie diagnostyczne. Wszyscy nasi psycholodzy-diagności mają specjalistyczne kwalifikacje upoważniające do stawiania i diagnostycznego interpretowania otrzymanych w testach wyników.

 • Diagnostyka psychologiczna jest najczęściej zlecana przez psychiatrę jako element pełnego badania stanu psychicznego. Mogą z niej korzystać również osoby zainteresowane poznaniem swojego poziomu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych) oraz ocenę osobowości. Diagnostyka psychologiczna pomocna jest także w celu dookreślenia tożsamości transseksualnej, w tym w przebiegu procesu zmiany płci.

  Wszystkie testy zgromadzone w naszej Pracowni zostały oficjalnie wydane w Polsce lub mają aktualne polskie adaptacje. Do każdego z testów posiadamy pełne zestawy niezbędnych elementów (podręczniki, arkusze testowe, arkusze odpowiedzi, klucze oraz materiały pomocnicze). Zasady pracy Pracowni TestóPsychologicznych Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii są zgodne z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Umawianie, dobór testów oraz wydanie opinii po badaniach

  Umówienie się na przeprowadzenie testów w Pracowni Testów Psychologicznych Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii poprzedzone jest krótkim, wstępnym wywiadem dot. oczekiwań wykonanym przez doświadczonych pracowników rejestracji. Na podstawie wywiadu zostaną Państwo umówieni na konkretne badania do konkretnego specjalisty, który ostatecznie dokona wyboru odpowiednich metod diagnostycznych. W przypadku umówienia badania osobowości zapraszamy najpierw do umówienia godzinnej konsultacji ze specjalistą, który wykona badanie w celu przeprowadzenia i zebrania pełnego wywiadu przed przeprowadzeniem badania. 

  Opinie po wykonanych badaniach są przygotowywane zgodnie z ustaleniami ze specjalistą, zazwyczaj jednak są one wydawane w przeciągu 2 tygodni. Po otrzymaniu opinii od specjalisty rejestracja DCP kontaktuje się z pacjentem w celu umówienia go na odebranie opinii. 

Zapoznaj się z cennikiem badań

Nowoczesne gabinety

Bądź razem z nami

Cennik badań

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

Psycholog - Konsultacja psychologiczna, wywiad poprzedzający diagnostykę psychologiczną

Stawka VAT

ZW

Cena

180 zł
Psycholog - Badania ilorazu inteligencji

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Badania osobowości MMPI 2

Stawka VAT

ZW

Cena

450 zł
Psycholog - Badania osobowości SCID 5

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Testy neuropsychologiczne - np. Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE), Test Rysowania Zegara, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), RFFT Test Płynności Figuralnej Ruffa, RHLB-PL Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnej Prawej Półkuli Głowy

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnoza funkcji poznawczych po COVID-19

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Diagnoza uzależnienia

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Diagnoza zaburzeń depresyjnych (uzupełnienie diagnozy psychiatrycznej)

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Diagnoza zaburzeń lękowych (uzupełnienie diagnozy psychiatrycznej)

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Testy predyspozycji zawodowych - m.in. ACL, PROKOS, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP), CISS

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Pełna diagnostyka psychologiczna (osobowość + inteligencja)

Stawka VAT

ZW

Cena

700 zł
Psycholog - Diagnostyka ADHD dla dorosłych

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnostyka zaburzeń spektrum autyzmu dla dorosłych

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnoza Pary – np. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej (KKMiP), KKM, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP)

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnoza Rodziny – np. Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-ROC), Skale Oceny Rodziny (SOR), Skala Postaw Rodzicielskich (SPR), TKR Test Kompetencji Rodzicielskich

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnoza Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów - np. Kwestionariusz CUIDA

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnoza do celów orzeczeń, ZUS, Sądu itp.

Stawka VAT

ZW

Cena

400 - 800 zł
Psycholog - konsultacja psychologiczna, wywiad poprzedzający diagnostykę psychologiczną dzieci, młodzież z rodzicami

Stawka VAT

ZW

Cena

240 zł
Psycholog - Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży - Badania ilorazu inteligencji – np. IDS, IDS-P, IDS-2, DSR Plus, Stanford Binet 5, WISC-V

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży - Testy neuropsychologiczne

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży - Badania osobowości

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży - Pełna diagnostyka psychologiczna (osobowość + inteligencja)

Stawka VAT

ZW

Cena

700 zł
Psycholog - Diagnoza spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży - pierwsza konsultacja rodzice i dziecko+ 2 wizyty diagnostyczne dziecko

Stawka VAT

ZW

Cena

750 zł
Diagnoza ADOS

Stawka VAT

ZW

Cena

1380 zł
Psycholog - Diagnoza relacji rodzinnych – np. KRR Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, SOR Skala Oceny Rodziny, KRR Kwestionariusz Ról Rodzinnych, SPR 2 Rodzice a młodzież

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnostyka ADHD/ ODD/CD – np. Conners 3

Stawka VAT

ZW

Cena

400 zł
Psycholog - Diagnoza dojrzałości szkolnej

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Diagnoza trudności szkolnych

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Diagnoza zaburzeń depresyjnych (uzupełnienie diagnozy psychiatrycznej) – CDI 2

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Diagnoza zaburzeń lękowych (uzupełnienie diagnozy psychiatrycznej)

Stawka VAT

ZW

Cena

300 zł
Psycholog - Diagnoza do celów orzeczeń, ZUS, Sądu itp.

Stawka VAT

ZW

Cena

400 - 800 zł

Zacznijmy od rozmowy

Wyznacz trasę

Portal pacjenta DCP

Utwórz w 30 sekund darmowe konto w Portalu Pacjenta DCP i umów się na wizytę !

Dzięki koncie w Portalu Pacjenta będziesz mógł samodzielnie w prosty i intuicyjny sposób 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę:

- umawiać, przenosić lub odwoływać wizyty gabinetowe lub online.

- odbyć wizytę online

Dzięki koncie w Portalu Pacjenta będziesz miał także wgląd w:
- umówione przyszłe wizyty

- historię zrealizowanych wizyt (online i gabinetowych)

- e-Recepty

- e-Skierowania

- e-Zwolnienia

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności tej strony.

Masz pytania?
Porozmawiaj z konsultantem...