Pracownia Testów Psychologicznych DCP

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii prowadzi największą na Dolnym Śląsku Pracownię Testów Psychologicznych. W naszej ofercie znajdziecie Pąństwo blisko 100 metod diagnostycznych. Poniżej wykaz metod dostępnych w DCP. W celu umówienia się na wizytę diagnostyczną prosimy o kontakt z rejestracją DCP.

Lp.

Tytuł

1

EPQ-R w polskiej adaptacji Piotra Brzozowskiego i Radosława Ł. Drwala.

2

Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych - wersja zrewidowana WAIS-R(PL).

3

Test Apercepcji Tematycznej TAT.

4

Test Apercepcji dla Dzieci. CAT-H

5

Test Piramid Barwnych.

6

Test Bajek.

7

TUF. Test Układania Figur.

8

DUM. Diagnozowanie uszkodzeń mózgu

9

RFFT- Test Płynności Figuralnej Ruffa (kwestionariusze_

10

Test Osobowości i Zainteresowań.

11

WKP Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

12

Rorschach - Test

13

Inwentarz do oceny płci psychologicznej.

14

IVE Kwestionariusz Impulsywności. Podręcznik do Skal Osobowości Eysencka.

15

KARTY DIAGNOZY 10 Etapów dziecka od 4. do36. miesiąca życia

16

Wzrokowo-Motoryczny Test Gestalt. Podręcznik

17

Kwestionariusz Temperamentu PTS.

18

Kwestionariusz Osobowości Eysencka

19

Test matryc. Wersja równoległa. Serie A-E

20

Test matryc. Wersja Standard Plus. serie A-E

21

Test matryc wersja standard. Seria A, B, C, D, E

22

Test Matryc. Wersja równoległa. Serie A-E.

23

Test Szondiego- Eksperymentalna Diagnostyka Popędów

24

Test matryc wersja standard. Seria A, B, C, D, E

25

Test matryc. Wersja Standard Plus. serie A-E

26

TMS. Test Matryc Ravena w wersji Standard. Formy: klasyczna, równoległa, plus

27

COLUMBIA - Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia

28

Test niedokończonych zdań. Wersja dla Dorosłych - S

29

Geriatryczna skala oceny depresji. Wersja pełna - 30 cech

30

Skala depresji Montgomery- Aesberg (MADRS)

31

Test Kotwice Scheina. Kwestionariusz Moja Kariera

32

Geriatryczna Skala Oceny Depresji. Wersja Skrócona-15 cech/4 cechy

33

Skala Objawów Pozapiramidalnych

34

KKS-A Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik

35

KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO STANU ZDROWIA GHQ 28

36

TEST WORONOWICZA

37

TEST BALTIMORSKI

38

KARTA PRACY WŁASNEJ PACJENTA - 3 (kwestionariusze)

39

Inwentarz Osobowości NEO-FFI (kwestionariusze)

40

AUTODIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

41

Formularz depresji wg Becka BDI

42

CECS - Skala Kontroli Emocji

43

BENTON - Test Pamięci Wzrokowej Bentona

44

STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI

45

DSR Dziecięca Skala Rozwojowa/ Skala Obserwacyjna i wykonaniowa

46

Test Rysowania Zegara

47

Kalifornijski Test Uczenia się Językowego CVLT

48

Test Pamięci Wzrokowej Bentona.Wyd.5.Wzory C,D,E

49

NEO-PI-R Inwentarz Osobowości

50

Test Apercepcji Tematycznej TAT

51

Skala Postaw Rodzicielskich. wersja dla matek/ wersja dla ojców

52

EPQ-R w wersji skróconej Kwestionariusz Osobowości Eysencka

53

Test Piramid Barwnych

54

SOR Skale Oceny Rodziny

55

MMPI- Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

56

MMSE/ MINI- Menatal State Examination

57

Profil osobowości - DKO - 74/M

58

Test Rysowania Zegara

59

Geriatryczna Skala Oceny Depresji. Wersja Pełna-30 cech. Wersja Skrócona-15 cech/4 cechy

60

MINI- Menatal State Examination

61

WAIS-R (PL) arkusz odpowiedzi

62

Arkusz Obliczeniowy do Skali Inteligencji Wechsler-Bellevue dla młodziezy i dorosłych

63

Kwestionariusz Diagnostyczny Zespołu Uzależnienia od Alkoholu

64

Test Pamięci Form Geometrycznych Graham-Kendall

65

Skala lęku i depresji (HADS)

66

Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)

67

SCID-II Podręcznik Klinicysty. Ustrukturalizowany wywiad kliniczny do bad. zab.osob.z osi II DSM-IV

68

Test Bajek Luizy Despert

69

MMPI Materiały pomocnicze

70

Test Zdrowia Seksualnego Mężczyzn IIEF-5

71

Wywiad Seksuologiczny- ZW,ZE

72

Wywiad Seksuologiczny

73

Kwestionariusz Sekrety Fantazji Seksualnych

74

Skala Samooceny SES

75

Mini-COPE Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

76

COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

77

Kwestionariusz Badania Skali Więzi Małżeńskiej

78

Formalna charakterystyka zachowania - Kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT)

79

Wykaz interakcji seksualnych (WIS)

80

Skala Mell-Krat dla kobiet

81

I.P.S.A. -II

82

Zestaw Testów Uzdolnień

83

IVE Kwestionariusz Impulsywności. Podręcznik do Skal Osobowości Eysencka

84

DMI Diagnoza Możliwości Intelektualnych

85

WISC-R Skala Inteligencji D.Wechslera dla Dzieci - Wersja zmodyfikowana

86

Zestaw do badania neuropsychologicznego

87

Profil osobowości - DKO - 74/M

88

Kwestonariusz Oceny Współpracy Pacjenta Leczonego Lekami Przeciwpsychotycznymi

89

Test Drzewa. Test rysunku drzewa jako metoda psychodiagnostyczna (podręcznik,kwestionariusze)

90

Emocje. Rozpoznawanie stanów emocjonalnych na podstawie wyrazu twarzy.

91

Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych.

92

Skala Depresji Montgomery-Asberg (MADRS)

93

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu- AUDIT

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym konsultantem:

Aleksandra Gumna

Aleksandra Gumna

W dniu dzisiejszym pracujemy
jeszcze:

0 godz. 0 min. 0 sek.

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii