dr Anna Roszyk

dr Anna Roszyk - doktor nauk społecznych w zakresie neuropsychologii i seksuologii. Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii UAM, gdzie również obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską „Neuropsychologiczne uwarunkowania przestępstw seksualnych”. Specjalizuje się w zakresie psychologii klinicznej i seksuologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Prowadzi zajęcia ze studentami psychologii z zakresu neuropsychologii i seksuologii klinicznej (diagnozy, poradnictwa i terapii). Wykłada również na Podyplomowych Studiach Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia prof. M. Beisert na UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychosomatyki, w tym neuropsychologicznych uwarunkowań przestępstw seksualnych i psychoneurotraumatologii, jest autorką publikacji z tego zakresu. Opiniuje jako biegła sądowa w sprawach przestępstw seksualnych, zmiany płci oraz w sprawach rodzinnych. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, łącznie ponad 1000 godzin szkoleń i kursów specjalistycznych, i nadal stale rozwija się i superwizuje się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Prowadzi psychoterapię w nurcie systemowym, specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i związków partnerskich. Prowadzi konsultacje i terapię trudności życia seksualnego dorosłych (obniżenia pożądania, dysharmonii seksualnej w parze, dysfunkcji), diagnostykę psychologiczną i wsparcie w procedurze zmiany płci, jak również terapię problemowych zachowań seksualnych dzieci i młodzieży. Zajmuje się też wsparciem w kryzysie osób i par, które doświadczają problemów z poczęciem dziecka lub doświadczyły straty dziecka. Pracuje z dziećmi przeżywającymi niepokoje, lęki, depresje, przejawiającymi nadpobudliwość, zachowania opozycyjne, agresję i autoagresję. Prowadzi terapię dzieci i dorosłych po traumie przemocy. Współpracowała z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, współtworząc projekt profilaktyki zdrowia psychicznego małych dzieci Rodzina na Starcie. Oferuje też treningi dla rodziców rozwijające ich umiejętności wychowawcze (jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice i wspierać ich rozwój).
Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Jesteśmy członkiem:

PIFS