Małgorzata Włodarczyk

dr Małgorzata Włodarczyk – psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w nurcie psychoterapii psychoanalityczno-psychodynamicznej (aktualnie jest w trakcie szkolenia całościowego kursu psychoterapii psychoanalityczno-psychodynamicznej przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła roczne szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej organizowane przez Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej oraz roczne szkolenie w zakresie Psychoterapii i Poradnictwa organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie zdobyła praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat diagnozy osób dorosłych w zakresie depresji psychotycznej, schizofrenii, psychoz schizofrenopodobnych, zaburzeń psychicznych spowodowanych uzależnieniem od alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi, zaburzeń osobowości oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Ukończyła specjalistyczne szkolenia w zakresie diagnozy: ADHD, zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno – buntowniczych, zaburzeń lękowych i depresyjnych, niepełnosprawności intelektualnej, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zaburzeń odżywiania - prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat zaburzeń odżywiania, uzależnienia od gier Internetowych. Jest instruktorem programu profilaktycznego Golden Five przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Bierze czynny i bierny udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Jest autorką publikacji psychologicznych. Posiada duże doświadczenie w diagnozie dzieci i młodzieży oraz w zakresie pracy w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym również dotyczącym okresu menopauzy.
Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Jesteśmy członkiem:

PIFS