Patryk Piotrowski

dr n. med. Patryk Piotrowski - Psychiatra

Adiunkt w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej. Ukończył Wydział Lekarski UM we Wrocławiu. Podczas studiów był stypendystą na Uniwersytetach w Padwie i Perugii oraz słuchaczem studiów podyplomowych w kierunku Menedżer Ochrony Zdrowia. Dr Piotrowski odbywał specjalizację z psychiatrii w trybie rezydenckim, a 2008 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie psychiatrii. Od 2007 roku zasiada w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddziału Wrocławskiego. Od 2005 roku jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Psychogeriatria Polska, gdzie od 2012 roku pełni funkcje zastępcy Redaktora Naczelnego. Od 2012 roku aktywnie współpracuje z koordynowaną przez Harvard Medical School World Mental Health Initiative. W 2013 roku uzyskał tytuł Specjalisty Psychiatrii Środowiskowej oraz rozpoczął specjalizację w kierunku Zdrowie Publiczne w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Warszawie. W dotychczasowej pracy naukowej opublikował kilkadziesiąt prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz był autorem szeregu rozdziałów w pozycjach książkowych polsko- i anglojęzycznych. W roku 2009 uzyskał stypendium Funduszu im. Niedźwirskiego, stypendium International Center of Mental Health Policy and Economics oraz stypendium Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2010 uzyskał stypendium dla młodych naukowców finansowane ze środków Unii Europejskiej, w 2012 był stypendystą European Health Management Association, w 2013 był stypendystą European College of Neuropsychopharmacology. Poza pracą naukową dr Piotrowski zajmuje się pracą kliniczną, którą realizuje w oddziale stacjonarnym oraz oddziale dziennym Kliniki Psychiatrii UM we Wrocławiu
Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Jesteśmy członkiem:

PIFS