Agnieszka Tekiela

Agnieszka Tekiela  - pedagog, psychoterapeuta. Prowadzi interwencję kryzysową, terapię ofiar i sprawców przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Pracuje z osobami dotkniętymi kryzysami uzależnień, kryzysami suicydalnymi, osobami po stracie oraz osobami z rodzin dysfunkcyjnych. Realizuje grupy wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się interwencją kryzysową oraz pomocą terapeutyczną. Jest przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz dyrektorem placówek opiekuńczo - wychowawczych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Specjalistycznym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Eidos oraz jako koordynator w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in w: Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Jesteśmy członkiem:

PIFS