Leszek Filipiak

Leszek Filipiak - psycholog w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, terapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień, doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce. Ukończył Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkołę zintegrowanej psychoterapii uzależnień w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach (Akredytacja PARP-y).  Obecnie jest w trakcie odbywania kształcenia w ramach specjalizacji w psychologii klinicznej (zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Odbył  także Podstawowy Kurs Psychoterapii Eriksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, a także szkolenie w zakresie Warsztatu specjalistycznycznego HRTesty psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany) w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Zdrowia Psychicznego Poradni Leczenia Uzależnień Domaniów oraz Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Ma też doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz trener. Aktualnie pracuje w Centrum Medycznym Baby Vita  Poradni Zdrowia Psychicznego,  w Towarzystwie Rozwoju Rodziny o/w we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Prowadzi psychoterapię młodzieży, osób  dorosłych, a także terapię rodzinną, par i małżeństw oraz terapię uzależnień. Pracuje także z osobami współuzależnionymi oraz z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Newsletter

Wpisz swój email, jeśli chcesz otrzymywać informacje o DCP.

Wybierz, która dziedzina Cię interesuje:

 

Wpisz swój email, jeśli chcesz usunąć z bazy newsletterów.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Jesteśmy członkiem:

PIFS