• Zawody, w których badania psychotechniczne są obowiązkowe

  Obecnie istnieje wiele zawodów wymagających szczególnej odpowiedzialności oraz rozbudowanych zdolności psychoruchowych. To głównie zawody związane z obsługą różnego rodzaju maszyn, pojazdów, prace badawcze oraz wiele innych:

  1. Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m
  2. Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych
  3. Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć
  4. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi technicznemu
  5. Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem
  6. Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych
  1. Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych
  2. Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych
  3. Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II
  4. Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego
  5. Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji
  1. Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu
  2. Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
  3. Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych - w podziemnych zakładach górniczych
  4. Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych - w odkrywkowych zakładach górniczych
  1. Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu - w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne
  2. Prace pilota morskiego
  3. Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie
  4. Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków
  5. Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych
  6. Prace na wiaduktach i mostach
  7. Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego
  1. Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie
  2. Prace kontrolera ruchu lotniczego
  3. Prace kaskadera filmowego
  4. Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych

  Osoby wykonujące powyższe zawody muszą odbyć obowiązkowe badania psychotechniczne przed rozpoczęciem danej pracy!

   
  Podstawa prawna
  Minister Pracy i Polityki Socjalnej, rozporządzeniem z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, określił rodzaje prac, do wykonywania których konieczna jest szczególna sprawność.

Zacznijmy od rozmowy

Wyznacz trasę

Portal pacjenta DCP

Utwórz w 30 sekund darmowe konto w Portalu Pacjenta DCP i umów się na wizytę !

Dzięki koncie w Portalu Pacjenta będziesz mógł samodzielnie w prosty i intuicyjny sposób 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę:

- umawiać, przenosić lub odwoływać wizyty gabinetowe lub online.

- odbyć wizytę online

Dzięki koncie w Portalu Pacjenta będziesz miał także wgląd w:
- umówione przyszłe wizyty

- historię zrealizowanych wizyt (online i gabinetowych)

- e-Recepty

- e-Skierowania

- e-Zwolnienia

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności tej strony.

Masz pytania?
Porozmawiaj z konsultantem...