Wybierz rodzaj Studium

Studium Treningu i Terapii Grupowej

Ilość wolnych miejsc: 5
Terminy szkolenia: 19.10.2017, 20.10.2017, 21.10.2017, 22.10.2017, 18.11.2017, 19.11.2017, 09.12.2017, 10.12.2017, 20.01.2018, 21.01.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 10.03.2018, 11.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018, 05.05.2018, 06.05.2018, 09.06.2018, 10.06.2018
Liczba dni szkolenia: 20
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2017-10-10
Pobierz pdf
I Zjazd

Trening interpersonalny.
Trening interpersonalny jest podstawowowym etapem szkolenia dla uczestników Studium Treningu i Terapii Grupowej w rozwoju własnych umiejętności i kompetencji w pracy z grupą. Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy Studium Treningu i Terapii Grupowej wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Trening interpersonalny służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu.


II Zjazd

Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy.
1. Proces grupowy. Fazy rozwoju.

2. Tworzenie grupy:

a)tworzenie oferty,
b) nabór i kwalifikacja uczestników,
c)spotkanie poprzedzające pracę z grupą,
d) ustalnie podsatwowych reguł,
e) zagadnienia związane ze współprowadzeniem w fazie poprzedzającej właściwą pracę z grupą.

3. Grupa w stadium początkowym:
a) charakterystyka grupy,
b) początkowe problem,
c) opór grupy,
d) koncentracja na sobie a koncentracja na innych,
e) praca “ tu i teraz”,
f) zaufanie a nieufność.

4. Budowanie zaufania:
a) znaczenie modelowania,
b) działania budujące zaufanie.

5. Określenie i sprecyzowanie celów.

6. Proces grupowy w stadium początkowym:

a) normy grupowe,
b) spójnośc grupy,
c) zadania uczestników i potencjalne problemy.

7.Grupa w stadium przejściowym
a) charakterystyka grupy,
b) lęk, postawy obronne i opór,
c) walka o władzę,
d) konflikt,
e) konfrontacja,
f) krytyka wobec prowadzącego,
g) reakcje prowadzącego wobec oporu.

8. Problemowe zachowani i kłopotliwi uczestnicy grupy w stadium przejściowym

a) milczenie,
b)bierność,
c) gadaulstwo,
d) zadawanie pytań,
e) dobre rady,
f) pocieszanie,
g) wrogość,
h) zależność,
i) wywyższanie się,
j) kontakty towarzyskie,
k) intelektualizowanie,
l) nadmierne okazywanie emocji.

9.Interwencje terapeutyczne wobec uczestników i grupy wykazującej opór.

10. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie.

11. Zadania uczestników I potencjalne problem w stadium przejściowym grupy.


III Zjazd

Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy. Trening umiejętności psychospołecznych.
Trening umiejętności pomocy psychologicznej.


1. Stadium konstruktywnej pracy grupy
a) przechodzenie do stadium konstruktywnej pracy,
b) charakterystyka grupy, normy grupowe i typowe zachowania,
c) grupa pracujące konstruktywnie i niekonstruktywnie,
d) process grupowy,
e) dylematy uczestników grupy.

2. Czynniki terapeutyczne działające w grupie

a) otwieranie się przed innymi,
b) konfrontacja,
c) informacje zwrotne, spójność i poczucie wspólnoty,
d) nadzieja, gotowość do podejmowania ryzyka i zaufania innym,
e) życzliwość, troska i akceptacja,
f) moc osobista,
g) catharsis,
h) czynnik poznawczy,
i) motywacja do zmiany, swoboda eksperymentowania, humor.

3. Zadania uczestników i potencjalne problem w fazie pracy konstruktywnej grupy.

4. Końcowa faza pracy z grupą
a) charakterystyka,
b) zakończenie pracy z grupą,
c) radzenie sobie z uczuciami związanymi z rozstaniem,
d) podsumowanie doświadczeń,
e) utrwalanie zmian w zachowaniu,
f) udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.

5. Zadania uczestników i potencjalne problem w fazie końcowej pracy z grupą.

6. Sesje uzupełniające i spotkania indywidualne.

7. Trening umiejętności psychospołecznych

8. Trening umiejętności pomocy psychologicznej


9. Diagnoza potrzeb i przewidywanie efektów pracy grupowej, konstruowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych.

10. Rola terapeuty/trenera w pracy z grupą.

a) rozumienie i kontrolowanie procesu grupowego,
b) rozumienie i kontrolowanie intensywności uruchamianych emocji w procesie grupowym.
c) konstruktywne rozwiązywanie kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.


IV ZJAZD

Psychoterapia grupowa.

1. Psychoterapia grupowa
a) zakres psychoterapii grupowej i jej znaczenie kliniczne.

2. Skuteczność psychoterapii grupowej.

3. Charakterystyka oddziaływań w psychoterapii grupowej.

4. Czynniki terapeutyczne, siły modyfikujące czynniki terapeutyczne.

5. Czynniki interpersonalnego uczenia się.

6. Tworzenie warunków do pracy grupy psychoterapeutyczne
j
a) ocena ograniczeń i wybór celów,
b) warunki pracy grupy i jej liczebność,
c) ramy czasowe grupy,praca z koterapeutą,
d) łączenie psychoterapii grupowej z innymi formami leczenia.

7. Tworzenie grupy psychoterapeutycznej

a) dobór pacjentów i tworzenie grupy,
b) przygotowanie pacjentów do udziału w psychoterapii grupowej,
c) budowanie kultury grupy.

8. Rozwiązywanie problemów w psychoterapii grupowej
a) problemy z uczestnictwem,
b) podgrupy,
c) konflikt w grupie,
d) pacjenci problemowi.

9. Techniki psychoterapeuty grupowego
a) praca tu i teraz,
b) wykorzystanie przeniesienia i przejrzystości,
c) wykorzystanie procedur.

10. Terapia grupowa na oddziałach szpitalnych
a) grupy dla pacjentów z ostrymi zaburzeniami,
b) grupy dla pacjentów przewlekle chorych.
c) analiza materiału filmowego, zapis sesji teraputycznych w warunkach szpitalnych.

11. Terapia grupowa ambulatoryjna

a) grupy interpersonalne i dynamiczne,
b) grupy zorientowane behawioralnie, poznawczo i edukacyjnie,
c) grupy podtrzymujące i rehabilitacyjne.
d) analiza materiału filmowego, zapis sesji teraputycznych w warunkach ambulatoryjnych.


V ZJAZD

Terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy.


1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii sprawców przemocy.

2.Zastosowanie terapii grupowej dla osób - ofiar przemocy.

3.Charakterystyka obszarów problemowych.

4.Cele w psychoterapii grupowej.

5.Tworzenie grupy.

6.Zasady pracy.

7.Konstruowanie programów terapeutycznych.

8.
Przebieg terapii grupowej.

9.
Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.

10.
Trudne sytuacje w terapii grupowej.

11.
Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.VI Zjazd

Terapia grupowa uzależnień, współuzależnień, DDA.


1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii uzależnień.

2.Zastosowanie terapii grupowej dla osób współuzależnionych

3.Terapia grupowa DDA.

4.Charakterystyka obszarów problemowych.

5.
Cele w psychoterapii grupowej.


6.Tworzenie grupy.
 
7.Zasady pracy.

8.Konstruowanie programów terapeutycznych.

9.
Przebieg terapii grupowej.

10.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.

11.Trudne sytuacje w terapii grupowej.


12.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.


VII ZJAZD

Terapia grupowa zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych.

1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń depresyjnych.

2.
Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń lękowych.

3.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń psychotycznych.

4.
Charakterystyka obszarów problemowych.

5.
Cele w psychoterapii grupowej.

6.Tworzenie grupy.

7.
Zasady pracy.


8.Konstruowanie programów terapeutycznych.

9.Przebieg terapii grupowej.

10.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.

11.
Trudne sytuacje w terapii grupowej.

12.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.VIII ZJAZD

Terapia grupowa dieci i młodzieży. 

1.Zastosowanie terapii grupowej w psychoterapii dzieci i młodzieży.

2.Charakterystyka obszarów problemowych.

3.Cele w psychoterapii grupowej.

4.Tworzenie grupy.

5.Zasady pracy.

6.
Konstruowanie programów terapeutycznych.

7.Przebieg terapii grupowej.

8.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.

9.Trudne sytuacje w terapii grupowej.

10.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.IX ZJAZD

Terapia grupowa zaburzeń odżywiania.


1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia.

2.Charakterystyka obszarów problemowych.

3.Cele w psychoterapii grupowej.


4.Tworzenie grupy.

5.Zasady pracy.

6.Konstruowanie programów terapeutycznych.

7.Przebieg terapii grupowej.

8.
Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.

9.
Trudne sytuacje w terapii grupowej.

10.
Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym konsultantem:

Dominika Paprocka

Dominika Paprocka

Ilość wolnych miejsc
Grupa 1 (5 MIEJSC)
Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii