Wybierz rodzaj Studium

Studium Treningu i Terapii Grupowej

Ilość wolnych miejsc: 5
Terminy szkolenia: 18.10.2018, 19.10.2018, 20.10.2018, 21.10.2018, 17.11.2018, 18.11.2018, 08.12.2018, 09.12.2018, 19.01.2019, 20.01.2019, 09.02.2019, 10.02.2019, 09.03.2019, 10.03.2019, 06.04.2019, 07.04.2019, 04.05.2019, 05.05.2019, 15.06.2019, 16.06.2019
Liczba dni szkolenia: 20
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2018-10-10
Pobierz pdf Zapisz się on-line
I Zjazd
Trening interpersonalny.

Trening interpersonalny jest podstawowym etapem szkolenia dla uczestników Studium Treningu i Terapii Grupowej w rozwoju własnych umiejętności i kompetencji w pracy z grupą. Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy Studium Treningu i Terapii Grupowej wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Trening interpersonalny służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu.


II Zjazd
Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy.
1. Proces grupowy. Fazy rozwoju.
2. Tworzenie grupy:

a) tworzenie oferty,
b) nabór i kwalifikacja uczestników,
c)spotkanie poprzedzające pracę z grupą,
d) ustalenie podstawowych reguł,
e) zagadnienia związane ze współprowadzeniem w fazie poprzedzającej właściwą pracę z grupą.
3. Grupa w stadium początkowym:
a) charakterystyka grupy,
b) początkowe problemy,
c) opór grupy,
d) koncentracja na sobie a koncentracja na innych,
e) praca “ tu i teraz”,
f) zaufanie a nieufność.
4. Budowanie zaufania:
a) znaczenie modelowania,
b) działania budujące zaufanie.
5. Określenie i sprecyzowanie celów.
6. Proces grupowy w stadium początkowym:

a) normy grupowe,
b) spójność grupy,
c) zadania uczestników i potencjalne problemy.
7.Grupa w stadium przejściowym:
a) charakterystyka grupy,
b) lęk, postawy obronne i opór,
c) walka o władzę,
d) konflikt,
e) konfrontacja,
f) krytyka wobec prowadzącego,
g) reakcje prowadzącego wobec oporu.
8. Problemowe zachowanie i kłopotliwi uczestnicy grupy w stadium przejściowym:

a) milczenie,
b) bierność,
c) gadulstwo,
d) zadawanie pytań,
e) dobre rady,
f) pocieszanie,
g) wrogość,
h) zależność,
i) wywyższanie się,
j) kontakty towarzyskie,
k) intelektualizowanie,
l) nadmierne okazywanie emocji.
9. Interwencje terapeutyczne wobec uczestników i grupy wykazującej opór.
10. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
11. Zadania uczestników i potencjalne problem w stadium przejściowym grupy.


III Zjazd
Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy. Trening umiejętności psychospołecznych.
Trening umiejętności pomocy psychologicznej.


1. Stadium konstruktywnej pracy grupy:
a) przechodzenie do stadium konstruktywnej pracy,
b) charakterystyka grupy, normy grupowe i typowe zachowania,
c) grupa pracujące konstruktywnie i niekonstruktywnie,
d) proces grupowy,
e) dylematy uczestników grupy.
2. Czynniki terapeutyczne działające w grupie:

a) otwieranie się przed innymi,
b) konfrontacja,
c) informacje zwrotne, spójność i poczucie wspólnoty,
d) nadzieja, gotowość do podejmowania ryzyka i zaufania innym,
e) życzliwość, troska i akceptacja,
f) moc osobista,
g) catharsis,
h) czynnik poznawczy,
i) motywacja do zmiany, swoboda eksperymentowania, humor.
3. Zadania uczestników i potencjalne problemy w fazie pracy konstruktywnej grupy.
4. Końcowa faza pracy z grupą :
a) charakterystyka,
b) zakończenie pracy z grupą,
c) radzenie sobie z uczuciami związanymi z rozstaniem,
d) podsumowanie doświadczeń,
e) utrwalanie zmian w zachowaniu,
f) udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.
5. Zadania uczestników i potencjalne problem w fazie końcowej pracy z grupą.
6. Sesje uzupełniające i spotkania indywidualne.
7. Trening umiejętności psychospołecznych.
8. Trening umiejętności pomocy psychologicznej.

9. Diagnoza potrzeb i przewidywanie efektów pracy grupowej, konstruowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych.
10. Rola terapeuty/trenera w pracy z grupą:

a) rozumienie i kontrolowanie procesu grupowego,
b) rozumienie i kontrolowanie intensywności uruchamianych emocji w procesie grupowym,
c) konstruktywne rozwiązywanie kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.


IV ZJAZD
Psychoterapia grupowa.

1. Psychoterapia grupowa:
a) zakres psychoterapii grupowej i jej znaczenie kliniczne.
2. Skuteczność psychoterapii grupowej.
3. Charakterystyka oddziaływań w psychoterapii grupowej.
4. Czynniki terapeutyczne, siły modyfikujące czynniki terapeutyczne.
5. Czynniki interpersonalnego uczenia się.
6. Tworzenie warunków do pracy grupy psychoterapeutycznej:

a) ocena ograniczeń i wybór celów,
b) warunki pracy grupy i jej liczebność,
c) ramy czasowe grupy,praca z koterapeutą,
d) łączenie psychoterapii grupowej z innymi formami leczenia.
7. Tworzenie grupy psychoterapeutycznej:

a) dobór pacjentów i tworzenie grupy,
b) przygotowanie pacjentów do udziału w psychoterapii grupowej,
c) budowanie kultury grupy.
8. Rozwiązywanie problemów w psychoterapii grupowej:
a) problemy z uczestnictwem,
b) podgrupy,
c) konflikt w grupie,
d) pacjenci problemowi.
9. Techniki psychoterapeuty grupowego:
a) praca tu i teraz,
b) wykorzystanie przeniesienia i przejrzystości,
c) wykorzystanie procedur.
10. Terapia grupowa na oddziałach szpitalnych:
a) grupy dla pacjentów z ostrymi zaburzeniami,
b) grupy dla pacjentów przewlekle chorych.
c) analiza materiału filmowego, zapis sesji terapeutycznych w warunkach szpitalnych.
11. Terapia grupowa ambulatoryjna:

a) grupy interpersonalne i dynamiczne,
b) grupy zorientowane behawioralnie, poznawczo i edukacyjnie,
c) grupy podtrzymujące i rehabilitacyjne.
d) analiza materiału filmowego, zapis sesji terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych.


V ZJAZD
Terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy.


1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii sprawców przemocy.
2.Zastosowanie terapii grupowej dla osób - ofiar przemocy.
3.Charakterystyka obszarów problemowych.
4.Cele w psychoterapii grupowej.
5.Tworzenie grupy.
6.Zasady pracy.
7.Konstruowanie programów terapeutycznych.
8.
Przebieg terapii grupowej.
9.
Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
10.
Trudne sytuacje w terapii grupowej.
11.
Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.VI Zjazd
Terapia grupowa uzależnień, współuzależnień, DDA.


1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii uzależnień.
2.Zastosowanie terapii grupowej dla osób współuzależnionych
3.Terapia grupowa DDA.
4.Charakterystyka obszarów problemowych.
5.
Cele w psychoterapii grupowej.

6.Tworzenie grupy.
7.Zasady pracy.
8.Konstruowanie programów terapeutycznych.
9.
Przebieg terapii grupowej.
10.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
11.Trudne sytuacje w terapii grupowej.

12.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.


VII ZJAZD
Terapia grupowa zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych.

1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń depresyjnych.
2.
Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń lękowych.
3.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń psychotycznych.
4.
Charakterystyka obszarów problemowych.
5.
Cele w psychoterapii grupowej.
6.Tworzenie grupy.
7.
Zasady pracy.

8.Konstruowanie programów terapeutycznych.
9.Przebieg terapii grupowej.
10.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
11.
Trudne sytuacje w terapii grupowej.
12.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.VIII ZJAZD
Terapia grupowa dieci i młodzieży. 

1.Zastosowanie terapii grupowej w psychoterapii dzieci i młodzieży.
2.Charakterystyka obszarów problemowych.
3.Cele w psychoterapii grupowej.
4.Tworzenie grupy.
5.Zasady pracy.
6.
Konstruowanie programów terapeutycznych.

7.Przebieg terapii grupowej.
8.Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
9.Trudne sytuacje w terapii grupowej.
10.Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.IX ZJAZD
Terapia grupowa zaburzeń odżywiania.


1.Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia.
2.Charakterystyka obszarów problemowych.
3.Cele w psychoterapii grupowej.

4.Tworzenie grupy.
5.Zasady pracy.
6.Konstruowanie programów terapeutycznych.
7.Przebieg terapii grupowej.
8.
Praktyka umiejętności terapeuty grupowego.
9.
Trudne sytuacje w terapii grupowej.
10.
Superwizja przypadków. Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym konsultantem:

Angelika Laskoś-Prokopiak

Angelika Laskoś-Prokopiak

Ilość wolnych miejsc
Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

Mapa dojazdu Dolnośląskie Centrum Psychoterapii